Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Πυραμίδα


Χρόνος-προσευχή με προσεγγίζει κι εγώ επαφίεμαι.

Δυο μάτια με παρακολουθούν στενά.

Η ειρήνη είναι μια πλάνη για τον κόσμο.

Η αλήθεια έγκειται στην αλληλουχία των αριθμών όμως εμείς μόνο από γράμματα γνωρίζουμε, και συλλαβές, και λέξεις, άχρηστες.

Μία μονάχα χρησιμεύει. Βρες την!